logoBIP gov  

Stona Główna

Rada Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Dnia 26 listopada 2020 r. podczas posiedzenia Senatu ChAT zostali wybrani członkowie Rady Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kadencję 2021-2024.

 • Mecenas Tomasz Nast – Przewodniczący (Uchwała Senatu)

 • Jego Ekscelencja bp Jerzy Samiec

 • Jego Ekscelencja bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ucz.

 • Jego Ekscelencja bp dr Andrzej Gontarek

 • Ks. dr Jerzy Tofiluk, prof. ucz.

 • Ks. dr Andrzej Baczyński

 • Dr Jarosław Charkiewicz

 • Dr Andrzej Golimont

 • Emilia Stanisławiuk – Przewodnicząca Samorządu Studentów ChAT

Kompetencje Rady Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie określone są treścią art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 14 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zgodnie z treścią ww. przepisów, do zadań Rady Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie należy:

 • opiniowanie projektu strategii Akademii,

 • opiniowanie projektu statutu,

 • monitorowanie gospodarki finansowej Akademii,

 • monitorowanie zarządzania Akademią,

 • wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,

 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,

 • wykonywanie innych zadań określonych w Statucie,

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,

 • zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,

 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Udostępniony: 27 listopad 2023 : 27 listopad 2023 Poprawiono: 27 listopad 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 275
Wersje:
2023-11-27 14:02:00 Administrator
2023-11-27 12:57:54 Administrator