logoBIP gov  

Stona Główna

Zarządzenie nr 8/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów doboru placówek odbywania praktyk kościelnych.

Zarządzenie nr 7/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekunów praktyk kościelnych w miejscu ich odbywania.

Zarządzenie nr 6/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków kierowników praktyk kościelnych.

Zarządzenie nr 5/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w Wydziale Teologicznym na specjalności teologia ewangelikalna z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kryteriów doboru placówek odbywania praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekunów praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych w miejscu ich odbywania.

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków kierowników praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w Wydziale Teologicznym ChAT.

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana WT ChAT i Dyrektora Szkoły Doktorskiej ChAT z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie składania podań elektronicznych w systemie USOSweb w Wydziale Teologicznym ChAT i Szkole Doktorskiej ChAT

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana WT ChAT z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania spośród nauczycieli akademickich opiekunów studentów w Wydziale Teologicznym ChAT

Zarządzenie nr 13/2020 Dziekana WT ChAT z dnia 15 października 2020 r. w sprawie kształcenia zdalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Teologicznym ChAT

Zarządzenie nr 12/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wydziale Teologicznym ChAT z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie pandemii w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Teologicznym ChAT

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania spośród nauczycieli akademickich opiekunów praktyk w Wydziale Teologicznym ChAT

Zarządzenie nr 9/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana Wydziału Teologicznego ChAT

Zarządzenie nr 8/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania zespołów Komisji w Wydziale Teologicznym ChAT

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Rady Wydziału Teologicznego

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana WT ChAT w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w WT ChAT z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie pandemii

Udostępniony: 20 grudzień 2023 : 20 grudzień 2023 Poprawiono: 20 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 252
Wersje:
2023-12-20 08:14:18 Administrator