logoBIP gov  

Stona Główna

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 3. października 2022 w sprawie zwołania posiedzenia Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz zespołów dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 3/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie pełnomocnika dziekana ds. pomocy uchodźcom w osobie mgr Bogumiły Fliszkiewicz

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz zespołów dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie  – – uchylone zarządzeniem nr 5/2022

Zarządzenie 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w okresie od dnia 29 stycznia 2022 r. do dnia 26 lutego 2022 r. w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w formie artykułów naukowych w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r. zmienionego Zarządzeniem nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych, wydarzeń cyklicznych oraz innych działań upowszechniających naukę w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r. (Akt zmieniony zarządzeniem nr 7/2021. Tekst jednolity zarządzenia opublikowany w komunikacie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r.)

Lista zagadnień dyplomowych, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w trybie eksternistycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz zespołów dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie (Akt w § 1 ust. 3 zmieniony zarządzeniem nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz zespołów dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie)

Zarządzenie 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 16/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego do przeprowadzenia oceny okresowej dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych oraz jednostek podległych bezpośrednio Rektorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27 października 2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie 12/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Rady Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 września 2020 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 września 2020 r. w sprawie systemu współpracy Wydziału Nauk Społecznych z otoczeniem zewnętrznym

Zarządzenie nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania spośród nauczycieli akademickich opiekunów studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania komisji oraz zespołów dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie – uchylone zarządzeniem nr 2/2021

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania decyzji i rozstrzygnięć do podań studentów dotyczących toku studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestników studiów podyplomowych złożonych za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w semestrze letnim 2019/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń końcowych i egzaminów w Wydziale Nauk Społecznych ChAT letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT na kadencję 2020–2024

Udostępniony: 20 grudzień 2023 : 20 grudzień 2023 Poprawiono: 20 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 216
Wersje:
2023-12-20 08:36:38 Administrator