logoBIP gov  

Stona Główna

Uchwała nr 14/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Annie Goch-Murzyniec stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Uchwała nr 13/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem mgr. Tomaszowi Jakubowi Mireckiemu

Uchwała nr 12/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem mgr Karolinie Agnieszce Wyrwicz

Uchwała nr 11/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyboru składu przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających czynne prawo wyborcze oraz przedstawicieli samorządu studenckiego do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Uchwała nr 10/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętym na wniosek mgr Anny Goch-Murzyniec

Uchwała nr 9/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętym na wniosek mgr Anny Goch Murzyniec

Uchwała nr 8/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętego na wniosek mgr Anny Goch-Murzyniec

Uchwała nr 7/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek mgr Anny Goch-Murzyniec

Uchwała nr 6/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. wyrażająca opinię Rady Wydziału w przedmiocie zarządzenia nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 5/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. wyrażająca opinię Rady Wydziału w przedmiocie zarządzenia nr 3/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT w sprawie powołania w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie pełnomocnika dziekana ds. pomocy uchodźcom w osobie mgr Bogumiły Fliszkiewicz

Uchwała nr 4/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. wyrażająca opinię Rady Wydziału w sprawie zarządzenia nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 3/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 roku w przedmiocie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT w sprawie wystąpienia do Rektora ChAT z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zbyszko Melosikowi

Uchwała nr 2/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem – Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu (nr dyplomu 3493)

Uchwała nr 1/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Michalskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Uchwała nr 8/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. wyrażająca opinię w sprawie zarządzenia nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r w sprawie zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych, wydarzeń cyklicznych oraz innych działań upowszechniających naukę w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Uchwała nr 7/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. wyrażająca opinię w sprawie zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Uchwała nr 6/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętym na wniosek mgr Andrzeja Michalskiego

Uchwała nr 5/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętym na wniosek mgr Andrzeja Michalskiego

Uchwała nr 4/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczętego na wniosek mgr Andrzeja Michalskiego 

Uchwała nr 3/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek mgr Andrzeja Michalskiego

Uchwała nr 2/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem mgr Izabeli Krystynie Porwoł

Uchwała nr 1/2021 Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. wyrażająca opinię Rady Wydziału w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w trybie eksternistycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Udostępniony: 19 grudzień 2023 : 19 grudzień 2023 Poprawiono: 19 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 208
Wersje:
2023-12-20 08:56:27 Administrator