logoBIP gov  

Stona Główna

  • mgr Anna Goch-Murzyniec rozprawa doktorska będąca pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz recenzje:

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczęte na wniosek mgr Anny Goch-Murzyniec w dniu 26 maja 2022 r.

Anna Goch-Murzyniec – “Kształcenie religijne jako element kultury szkoły. Studium pedagogiczne tradycji ewangelikalnejadition”

Anna Goch-Murzyniec – summary – “Religious education as an element of school culture. A pedagogical study of the Evangelical tradition.”

Prof. dr hab. Ewa Przybylska – Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Goch-Murzyniec pt. “Kształcenie religijne jako element kultury szkoły. Studium pedagogiczne tradycji ewangelikalnej”

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW – Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Goch-Murzyniec pt. “Kształcenie religijne jako element kultury szkoły. Studium pedagogiczne tradycji ewangelikalnej”

Dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Goch-Murzyniec pt. “Kształcenie religijne jako element kultury szkoły. Studium pedagogiczne tradycji ewangelikalnej”

  • mgr Andrzej Michalski – rozprawa doktorska będąca pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz recenzje:

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika wszczęte na wniosek mgr. Andrzeja Michalskiego w dniu 29 września 2021 r.

mgr Andrzej Michalski – „Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie w szkołach Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce i innych krajach Europy. Wybrane aspekty porównawcze”

mgr Andrzej Michalsk – summary – Cross-Cultural Competences and their shaping at Ronald S. Lauder Schools in Poland and other European countries. Selected Comparative Aspects

prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Michalskiego „Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie w szkołach Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce i innych krajach Europy. Wybrane aspekty porównawcze”

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Michalskiego „Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie w szkołach Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce i innych krajach Europy. Wybrane aspekty porównawcze”

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Michalskiego „Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie w szkołach Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce i innych krajach Europy. Wybrane aspekty porównawcze”

Udostępniony: 20 grudzień 2023 : 20 grudzień 2023 Poprawiono: 20 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 158
Wersje:
2023-12-20 08:59:13 Administrator