logoBIP gov  

Stona Główna

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ChAT odbywa się w następujących dyscyplinach naukowych

  • w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne;

  • w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany jest w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dyscyplinie pedagogika i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie teologii lub pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli badacza i nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Informacja dla doktorantów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki teologiczne (strona Wydziału Teologicznego). 

Informacja dla doktorantów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (strona Wydziału Nauk Społecznych).

Akty prawne Szkoły Doktorskiej ChAT

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej ChAT

Regulamin Szkoły Doktorskiej ChAT

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej ChAT

Zarządzenie dyrektora Szkoły Doktorskiej ChAT

Aktualności

Od stycznia 2021 roku podania składa się wyłącznie w systemie USOS. Jeśli wymagana jest opinia promotora/opiekuna naukowego, to można ją przesłać na dwa sposoby:

1) promotor/opiekun naukowy przesyła opinię z adresu mailowego w domenie chat.edu.pl na adres doktoranci[a]chat.edu.pl;
2) doktorant przesyła skan podpisanej przez promotora opinii mailem na adres doktoranci[a]chat.edu.pl.

Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić swoje podanie (nie dotyczy podań o skreślenie z listy doktorantów).

Wnioski związane z postępowaniem doktorskim składa się w dotychczasowej formie (tj. nie przez USOS).

 

Więcej informacji

Udostępniony: 06 grudzień 2023 : 06 grudzień 2023 Poprawiono: 20 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 178
Wersje:
2023-12-20 10:52:30 Administrator
2023-12-20 10:51:32 Administrator
2023-12-12 08:11:54 Administrator
2023-12-12 07:55:38 Administrator
2023-12-06 13:41:09 Administrator